Dle pokynů Cambridgeské univerzity je možné pouze
online přihlašování

Po vyplnění přihlášky obdržíte emailem potvrzení o registraci.