Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ÚVODNÍ STRÁNKA
AKTUÁLNÍ INFORMACE
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE BC
PŮJČOVNÍ ŘÁD
KNIHOVNA
MULTIMEDIÁLNÍ STUDOVNA
ANGLICKÉ KLUBY A SEMINÁŘE
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ
JAZYKOVÉ KURZY
O NÁS
KDE NÁS NAJDETE
KONTAKT A OTEVÍRACÍ DOBA
NAŠI PARTNEŘI
ODKAZY
FOTOGALERIE

PODPORUJEME:


NAPIŠTE NÁMANGLICKY/ENGLISH

PŮJČOVNÍ ŘÁD


Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení.

Veškeré knižní materiály se půjčují na měsíc s možností prodloužení. Výpůjční doba všech materiálů může být prodloužena maximálně dvakrát (osobně, telefonicky). Při ztrátě či poškození vypůjčených materiálů, je člen knihovny povinen nahradit je novými. Pokud není vše vráceno ve stanovený termín platí člen knihovny upomínku za každý den a vypůjčený kus.
Podmínky členství :
Členem se může stát každý, kdo zaplatí členský poplatek (studenti, důchodci 600,-Kč, ostatní 800,-Kč, VIP 1000,-Kč), přinese fotografii na čtenářský průkaz a prokáže se občanským průkazem či pasem. Registrace je na 12 měsíců. Žádné další výpůjční poplatky se neplatí.
Studovna je zdarma.

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

Zde je k dispozici přihláška.

Přečtěte si prosím knihovní řád.